Płetwy wykonano maszynowo, na rdzeniach formowanych z pianki poliuretanowej o gęstości 154 kg/m3 a następnie oblaminowano w zamkniętej formie pod ciśnieniem 2,3 atmosfery (technologia RTM). Otrzymany wyrób nie potrzebuje dalszej obróbki oraz oklejania.

Uwaga
Do płetw naszej produkcji polecamy kompletne urządzenia sterowe, lub poszczególne ich części (jarzma, rumple).

Na zamówienie wykonujemy płetwy sterowe z tkanin węglowych. Redukcja masy ponad 50%, wytrzymałość nieporównywalna.


CENNIK PŁETW STEROWYCH

obowiązuje od dn.01.04.2011

Lp.

Symbol płetwy

Wymiary w milimetrach

Ceny detaliczne

netto brutto

H

H1

L

L1

B

1.

Płetwa nr 1

1030

700

350

110

432.

Płetwa nr 2

1310

950

370

115

503.

Płetwa nr 3

1400

1025

450

135

514.

Płetwa nr 5

1770

1170

400

140

595.

Płetwa nr 6

1380


250


346.

Płetwa nr 8

1700


450


447.

Płetwa nr 9

1620

1190

410

100

458.

Płetwa nr 10

1470

1150

320

100

459.

Płetwa nr 11

1720

1330

441


5210.

Płetwa D28S

1970


370


5011.

Płetwa SZYBROWA

1700 dł. max.


300


35

H – długość całkowita płetwy

H1 – długość całkowita minus długość główki płetwy

L – długość profila na linii wodnej

L1 - wyprzedzenie

B – grubość płetwy w jarzmie


Płetwa nr 1, 2, 3 przeznaczone są do jachtów turystycznych w tym do czarterów.
Płetwa nr 4, 6, 7, 8 przeznaczone są do jachtów regatowych.
Płetwa nr 5 jest płetwą zaprojektowaną do Fortuny 27, nadaje się do jachtów turystycznych do 10 m długości.

Technologia wytwarzania płetw gwarantuje ich dużą wytrzymałość oraz długą eksploatację.
Wszystkie płetwy , nawet regatowe objęte są roczną gwarancją. Gwarancja obejmuje wszystkie wady ukryte wyrobu , które mogą uwidocznić się podczas jego prawidłowej i zgodnej z instrukcją eksploatacji.

Instrukcja:
1.Jarzmo płetwy musi obejmować całą "głowicę" płetwy bez luzów.
2. W czasie pływania płetwa musi być bezwzględnie opuszczona do pozycji pionowej i zabezpieczona kontrafałem.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne płetwy np. zarysowania przez śrubę silnika czy uderzenia o przeszkody ukryte pod powierzchnią wody. Także złamania w osi obrotu płetwy nie mogą podlegać reklamacji ponieważ są one wynikiem pływania z częściowo wynurzoną płetwą bądź niedopasowaniem grubości płetwy do szerokości jarzma.

Producent zastrzega sobie prawo decyzji co do sposobu usunięcia ewentualnych usterek. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w siedzibie producenta Józefin 51. 05-074 Halinów. Tel/fax 022-783-66-37.